Waarom meedoen?

Uitbesteders van klantcontact krijgen met de KPS inzicht in de kwaliteiten en prestaties van facilitaire contactcenters waarmee ze zakendoen. Dat inzicht helpt uitbesteders bij

  • het verbeteren van de samenwerking;
  • het nemen van beslissingen over partnerkeuze of hercontractering;
  • het verdelen van workloads over partners op basis van de specifieke kwaliteiten van die partners.

Wie als uitbesteder op zoek is naar een outsourcepartner met specifieke kwaliteiten, kan de KPS als onderdeel in het oriëntatieproces gebruiken.

Voor de dienstverleners in klantcontact is de concurrentie sterk. Voor facilitaire contactcenters is het van groot belang te weten wat hun klanten vinden van de samenwerking, hun dienstverlening en de bijdrage aan innovatie en/of kostenbesparing. De KPS-benchmark helpt facilitaire dienstverleners bij

  • het verbeteren van de samenwerking met klanten en het inspelen op innovatiebehoeften;
  • het uitbreiden van de share of wallet en het behoud van bestaande klanten;
  • de positionering op de markt: waar wil ik goed in zijn?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode april tot en met juni 2021. De resultaten komen beschikbaar in september 2021. Dit stelt deelnemers in staat optimaal te profiteren van verkregen inzicht voor de planvorming voor het jaar 2022. Deelnemers ontvangen het algemene marktrapport gratis. 

De KPS presenteert géén ranglijst of top10 van dienstverleners; het kiezen van ‘de beste partner’ voor klantcontactoutsourcing is vooral een kwestie van het vinden en realiseren van een goede match. De analyses van KPS helpen hierbij. 

Uniek aan de KPS is dat zowel de vraag- als de aanbodzijde zich uitspreken over elkaars kwaliteiten. Respons wordt daarbij geanonimiseerd verwerkt. Resultaten zijn niet te herleiden tot individuele respondenten en individuele scores worden niet met derden gedeeld.

Ja, ik doe mee met de Klantcontact Partnership Studie 2021!

 

Comments are closed.